Open image
 
CURR MIN AVG MAX
22.7 23.1 23.9 Katilo išėjimo temperatūra
25.6 25.8 26.0 Acu1 viršus
25.6 25.8 26.0 Acu1 antras
24.9 25.1 25.3 Acu1 trečias
23.5 23.5 23.6 Acu1 apatinis
Akumuliacinė
CLOSE
Katilo išėjimo temperatūra
Kolektoriaus temperatūra
Kaminas
Boileris
Acu1 viršus
Acu1 antras
Acu1 trečias
Acu1 apatinis
Laukas
Svetainės oras
Vonios oras
Cirkuliacinis siurblys
Ladomatas
Akumuliacinė
Boileris
Trieigio atidarymas
Trieigio uždarymas
Svetainė
Vonia
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[Fl1_Fz]
[Fl2_Fz]
[Acu]
[AcOn]
MENU